mr. René van der Horst
mr. René van der Horst
06 - 536 43 444

Bezwaar WOZ-waarde

  • Zelf een juridisch bezwaarschrift maken
  • Eenvoudig en snel door beantwoording van vragen
  • Direct op je e-mail en te gebruiken bij je bezwaar

De gemeente heeft de WOZ-waarde van je woning te hoog vastgesteld? Via deze website kun je zelf, door beantwoording van een twintigtal vragen, eenvoudig en snel een juridisch onderbouwd bezwaarschrift maken en de te hoge WOZ-waarde aanvechten.

Klik hier om je bezwaarschrift te maken

Hoe maak je bezwaar?

Je krijgt een twintigtal vragen te zien die je met ja of nee moet beantwoorden, ondertussen wordt bij beantwoording van de vragen automatisch het bezwaarschrift aangemaakt. Na betaling van €25,00 krijg je op deze manier direct een professioneel en juridisch onderbouwd bezwaarschrift binnen via je e-mail. Door het invullen van de gevraagde gegevens voldoet het bezwaarschrift aan alle voorwaarden. Het bezwaar kun je vervolgens uitprinten, ondertekenen, in een vensterenvelop stoppen, frankeren en op de bus doen. Bij de meeste gemeentes is het ook mogelijk om digitaal bezwaar te maken. Maak je hier gebruik van dan kun je het bezwaarschrift als bijlage toevoegen.

Waar zie ik de vastgestelde WOZ-waarde?

Elk jaar in januari of februari krijg je van de gemeente een aanslagbiljet onroerendezaakbelasting, hierop staat de nieuw vastgestelde waarde voor je woning. Als je bezwaar wilt maken moet je binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.

Hoe wordt de WOZ-waarde berekend?

In de wetgeving is bepaald dat de waarde van een woning (of andere onroerende zaak) moet worden berekend aan de hand van de fictieve vrije verkoopwaarde van het voorgaande jaar. Gemeentes hebben geen tijd en budget om alle woningen individueel te taxeren. Verspreid door de gemeente bezoeken taxateurs woningen die representatief zijn voor een bepaalde categorie woningen. Door vergelijking bepaalt de gemeente de waarde van je woning. Dat de echte waarde van je woning daarom afwijkt van de vastgestelde waarde is geen verrassing. Er wordt daarnaast namelijk geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden van jouw woning.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De waarde wordt door drie instanties gebruikt. De gemeentes gebruiken de waarde bij de berekening van de onroerendezaakbelasting, de waterschappen bij de berekening van de rioolheffing en watersysteemheffing en de Belastingdienst bij de berekening van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait en de onroerendezaakbelasting zijn dit jaar fors verhoogd. Hierdoor levert een lagere waarde dit jaar nog meer op dan voorgaande jaren. Zo kan bijvoorbeeld een inwoner van de gemeente Groningen € 163,00 per jaar besparen wanneer de WOZ-waarde verlaagd wordt van € 240.000 naar € 200.000. De nieuwe lagere waarde wordt elk jaar weer gebruikt, daarom wordt in 10 jaar tijd € 1.630,00 bespaart.

Heb je een taxatierapport?

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van je woning op basis van kadastrale gegevens en door je woning te vergelijken met ‘vergelijkbare’ woningen. Als je wilt zien welke ‘vergelijkbare’ woningen zijn gebruikt kun je bij de gemeente een taxatierapport aanvragen. Vaak is het taxatierapport ook online inzichtelijk. Het taxatierapport vermeldt bijvoorbeeld het bouwjaar en de grootte van je woning. Daarnaast zie je direct of er een goede vergelijking door de gemeente is gedaan. Als jouw rijtjeshuis bijvoorbeeld is vergeleken met drie vrijstaande huizen zal de WOZ-waarde onterecht hoog zijn bepaald.

Maak bezwaar tegen te hoge WOZ-waarde!

Bezwaar WOZ waarde

Is de WOZ-waarde van je woning te hoog vastgesteld? Via ons kun je de WOZ-waarde aanvechten met een bezwaarschrift op maat.